Tương lai phát triển hóa học là không độc và có hiệu quả

Sự tác động qua lại giữa các loại thuốc với nhau sẽ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn.
Đối với người có tuổi và người già mối hiểm hoạ nói trên tăng lên nhiều lần. Trước hết những người này thường mắc nhiều bệnh cùng một lúc, do đó số lượng thuốc phải dùng nhiều hơn. Thứ đến là lúc già độ nhạy cảm của cơ thể đối với nhiều hoá chất tăng, trong khi đó cường độ hoạt động của hệ thống giải độc giảm. Vậy thì trong trường hợp này chỉ có kinh nghiệm và nhận thức của thầy thuốc về đặc điểm phản ứng của cơ thể, về quy luật tác động qua lại giữa các thuốc với nhau, mới cứu vãn nổi tình thế. Ngoài ra các nhà y dược học, các nhà khoa học chuyên ngành khác có liên quan phải tìm kiếm các thuốc ít độc tố hơn; nghiên cứu một cách kỹ lưỡng tác dụng của thuốc trong thời gian ngắn cũng như lâu dài; nghiên cứu ảnh hưởng của chúng lên quá trình già hoá.
Chúng ta hưởng lộc của ngành hoá học từng giờ, từng phút. Từ chối nó có nghĩa là trở về thời cổ. Lối thoát thực tế hơn cả là đi đôi với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp hóa học phải đưa ra các biện pháp giải độc mới; phải tổng hợp được các chất không độc cho con người để sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Sử dụng các biện pháp sinh học chứ không phải các hóa chất trong cuộc đấu tranh với côn trùng. Chúng ta hy vọng rằng, tương lai phát triển hóa học là không độc và có hiệu quả.
Các gốc tự do và hệ thống chống oxy hóa
Nếu mối tương quan giữa lão hoá và tăng sự sống luôn cố định, thì các hệ thống sống sẽ bất tử. Sự biến động, sự thống nhất và đấu tranh giữa chúng là cơ sở của phát triển theo lớp tuổi (etagenes). Một thí dụ có thể nêu ra đây là mối tương quan giữa các quá trình của gốc tự do và hệ thống chống oxy hoá (antioxydant).
Oxy là chất đảm bảo tồn tại của sự sống đồng thời lại là một độc tố. Động vật có vú tồn tại trong môi trường có hàm lượng oxy bình thường, nhưng nếu tăng lên từ 5-10 lần thì sẽ chết. Ngoài ra, một số vi khuẩn chỉ tồn tại trong điều kiện không có oxy. Đồng thời với việc phát triển ngành y học, vũ trụ, tàu ngầm, trong những năm gần đây việc nghiên cứu tác dụng độc của oxy ngày một tăng. Trong thực tế, trên các vệ tinh, các tàu ngầm, các phòng áp lực, con người phải tồn tại khá lâu trong môi trường khí quyển nhân tạo.
Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào đã xảy ra một khối lượng lớn các phản ứng oxy – hóa – khử. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *