Thành lập văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài

Kể từ khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WHO thì càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam hơn. Thậm chí là những Việt Kiều, những nhà đầu tư tiềm năng  cũng đang dần quan tâm trở lại với thị trường Việt Nam hiện nay – vốn được cho là con rồng của Đông Nam Á. Khi các doanh nghiệp tổ chức cá nhân hay những việt kiều Việt Nam muốn tham gia thị trường thương mại của Việt Nam thì việc đầu tiên mà họ cần thực hiện là có một trụ sở được đặt chính tại Việt Nam. Như vậy có những chính sách nào mà doanh nghiệp nước ngoài cần phải thực hiện chính xác. Và đâu là những hỗ trợ của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp này với mục đích kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam.

Người có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho các công ty nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho các công ty nước ngoài chính là sở công thương đặt tại các tỉnh, hoặc thành phố trực thuộc Trung ương, nơi mà doanh nghiệp nước ngoài định đặt trụ sở. Và quyết định của sở công thương là quyết định cuối cùng bao gồm cho phép thành lập hay chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện.
Như vậy theo các điều luật đã được quy định, cụ thể ở đây là luật thương mại thì văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài cần phải thỏa mãn các yếu tố sau:
Công ty nước ngoài đã được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia nước này công nhận. Bên cạnh đó, các công ty nước ngoài cũng phải có kinh nghiệm hoạt động tại nước của họ trên 1 năm tính từ lúc họ thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra nếu giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi rõ thời hạn hoạt động thì giấy phép phải còn giá trị tối thiểu trong vòng một năm nữa tính tại ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Như vậy một bộ hồ sơ thành lập văn phòng đại diện cần ít nhất các danh mục giấy tờ như sau: đơn xin đề nghị được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, kèm theo đó chính là bản sao của giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài được đất nước của họ cấp, chứ không phải là giấy phép kinh doanh được sở công thương cấp. Tiếp theo còn cần đến văn bản bổ nhiệm giám đốc, người đứng đầu quản lý doanh nghiệp
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *