Sự diệu kỳ của “Tâm thần ngược chiều”

Như vậy chất acetylcholine liên hệ chặt chẽ với sự tháo điệnc ủa các cơ quan có điện. Đôi khi acetylchholine cũng đi theo sự dẫn điện thần kinh dọc theo các dây thần kinh vì nó được tiết ra bởi các dây này không những ở các điểm khớp thần kinh mà còn dọc theo các dây thần kinh.
Hậu quả là sự sản xuất ra acetylcholine là tôi cần thiết cho các thần kinh và cơ quan tạo điện của các loài này sản xuất điện…
Vậy thì, làm sao tạo ra được cái đèn con người. Thật vậy, khi giải phóng chất acetylcholine không những chỉ ở các điểm khớp thần kinh mà ở các suốt chiều dài của các dây thần kinh. Ta có thể làm được việc ấy nhờ vào “Tâm thần ngược lại”.
Khi thông điệp gửi cho não đến đầu của một đoạn thần kinh, muốn đi qua các điểm của khớp thần kinh thì các đầu đoạn thần kinh đó phải tiết ra chất acetylcholine. Và, theo như định luật Bell – Magendie, điện thần kinh (thông điệp) trong một đoạn thần kinh mang thông điệp chỉ có thể chạy về hướng não và không bao giờ ngược lại (từ não phát đi). Tuy nhiên, ngược lại các năm 1876 – 1877, Stncker thông báo sự hiện hữu của các dây thần kinh ngược chiều. Nói một cách khác, ông ta tìm thấy rằng, điện thần kinh, riêng ở trong một vài loại thần kinh mang thông điệp, cũng có thể chạy ngược chiều, có nghĩa là từ não đi xa. Nhưng vì sự khám phá này không phù hợp với định luật được đặt ra bởi Bell – Magendie, nó không được nhìn nhận đến. Rất lâu sau này, Bayliss nghiên cứu lại vấn đề ấy và kết luận là Stncker đã có lý. Điện thần kinh trong một đoạn thần kinh có thể chạy ngược chiều. Nói cách khác, là khi điện thần knh chạm các điểm của khớp thần kinh, nó có thể chạy ngược chiều và gửi một thông điệp về phía sau nơi nó đến hoặc gửi lại một thông điệp hoàn toàn khác. Bayliss và Langley gọi chúng là thần kinh ngược chiều. Trong các chi, các thần kinh ấy qua chủ yếu các mạch máu của da. Không có cái này hoặc rất ít, chạy qua mạch máu của cơ. Các dây thần kinh ngược chiều là các dây có thể tạo ra cái đèn con người, vì chính là da lao ra các tia sáng và nó sáng lên. Các cơ thì ở quá sâu để có thể lao ra các nguồn sáng nhìn được.
Bayliss và Langley, thêm nữa, lại còn tìm thấy các thông điệp ngược chiều có thể bị gây nên bởi các kích thích, hoặc là do điện, hoặc do nhiệt độ, hoặc do cơ học. Sự kích thích phải thật đủ mạnh hoặc điều kiện cơ thể cần phải có nhu cầu một thông điệp như thế để giúp nó.
Bạnd dã biết người mắc ích tê ri có thể tạo ra bất kỳ phản ứng sinh lý nào trong cơ thể bởi vì các hiệu lệnh của quyền lực tâm thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *