Hình ảnh luôn lôi cuốn hơn lời nói

      No Comments on Hình ảnh luôn lôi cuốn hơn lời nói
Cái ta nhắm vào là con tim chứ không phải khối óc. Ta phải làm sao để lời nói và hình ảnh mà ta đưa ra lay động những cảm xúc cơ bản như khát vọng, lòng yêu nước hay giá trị gia đình. Ta sẽ dễ dàng lôi cuốn và duy trì được sự chú ý của công chúng hơn khi làm họ nghĩ tới gia đình, con cái và tương lai. Họ sẽ thấy xúc động và bay bổng. Đến lúc ta đã có được sự chú ý của họ rồi thì ta có thể đưa thông điệp thực sự của mình vào. Nhiều ngày sau họ vẫn còn sẽ nhớ đến tên ta và việc làm cho họ nhớ tên này cho thấy ta đã đi được nửa chặng đường cuộc chơi. Tương tự như thế, ta phải tìm cách bao quanh mình bởi hình ảnh của những nhân vật thu hút sự quan tâm của mọi người như anh hùng chiến tranh, trẻ em, các vị thánh, các sinh vật bé nhỏ… Phải làm sao để sự xuất hiện của ta luôn làm họ nhớ đến những hình ảnh mang cảm xúc tích cự ấy vì điều này sẽ khiến cho hình ảnh ta như hiện diện khắp mọi nơi. Ta không bao giờ được để người khác xác định hoặc tạo ra những hình ảnh ấy cho mình và cũng không bao giờ được phó mặc điều này cho may rủi. Biến môi trường thành thông điệp. Ta phải chú ý đến hình thức của thông điệp mà ta muốn gửi tới đám đông hơn là nội dung của nó. Hình ảnh luôn lôi cuốn hơn lời nói và những gì đập vào thị giác như màu sắc êm dịu, phông màn phù hợp, tốc độ và chuyển động, thậm chí phải là cái thông điệp mà ta muốn chuyển đến cho họ. Khán giả cũng có thể tập trung nghe ta nói nhưng họ sẽ không mấy chú ý đến nội dung hay đến cái luân lý mà ta đang thuyết giáo. Cái mà họ thực sự bị hút vào là những gì đập vào mắt họ. Những hình ảnh này ngấm sâu vào tâm trí họ và ở lại đó lâu hơn lời nói hay lời thuyết giảng. Những hình ảnh mà ta sử dụng để tác động vào thị giác của đám đông phải có tác dụng mê hoặc họ. Những hình ảnh này khiến mọi người vui hay buồn là tùy thuộc vào mục đích mà ta muốn đạt tới. Tâm trí họ càng bị xao lãng bởi những hình ảnh thị giác thì họ khó suy nghĩ rõ ràng và phát hiện thủ đoạn của ta. Nói cùng ngôn ngữ với đối tượng kết thân với họ. Bằng mọi giá, ta phải tránh tỏ ra là mình giỏi hơn những người đang lắng nghe ta. Chỉ cần ta tỏ ra hơi tự mãn, nói năng cao siêu, trình bày những ý tưởng phức tạp, nêu ra quá nhiều số liệu thống kê, thì cũng đủ gây ra những hậu quả vô cùng tai hại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *