Dung tích sống qua các thời kỳ

      No Comments on Dung tích sống qua các thời kỳ
Thời kỳ ổn định thể tích lưu thông ở tuổi 13 với nữ và 16 tuổi với nam là tương đối, vì rằng ở tuổi 40-50 thể tích lưu thông còn tăng ở nam (đến 0,026l) cũng như ở nữ (0,024l). Từ thời điểm này đến 65-69 tuổi thể tích lưu thông không thay đổi (xem bảng 30). Các số liệu chúng tôi thu được cũng phù hợp với kết quả của một số tác giả, nhưng về trị số thể tích lưu thông của người  u-Mỹ cao hơn người Việt Nam.
Như vậy, do những biến đổi về hình thái, chức năng của hệ thống hô hấp và toàn cơ thể trong quá trình phát triển cá thể đã làm chức năng thông khí phổi phải thay đổi.
Về dung tích sống như đã dẫn trên bảng 33, từ 6 tuổi đến già dung tích sống biến đổi qua ba thời kỳ: thời kỳ tăng tiến, thời kỳ ổn định và suy giảm.
Ở thời kỳ thứ nhất dung tích sống nhanh chóng tăng lên theo lứa tuổi và kết thúc ở tuổi 19 chung cho cả hai giới. Theo số liệu của chúng tôi, trong thời kỳ này dung tích sống của nữ tăng đồng đều qua các năm. Đối với nam, thời kỳ này được chia làm hai thời kỳ nhỏ: 1) từ 6 đến 15 tuổi dung tích sống tăng lên thông thường, từ từ; 2) dung tích sống tăng nhảy vọt (từ 3 đến 3,5 lần lớn hơn so với thời kỳ nhỏ thứ nhất).
Ở thời kỳ thứ hai dung tích sống bắt đầu giảm chậm, nhưng dung tích sống tương đối ổn định – 2,5l đối với nữ và 3,7l đối với nam. Nói chung thời kỳ này ở nam cũng như ở nữ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn – từ 20 đến 29 tuổi. Theo số liệu của một tác giả âu-Mỹ lúc dậy thì xuất hiện sự khác biệt giới tính về DTS. Thiếu nữ và phụ nữ có dung tích sống thấp hơn của thiếu niên, thanh niên và đàn ông. 

Dung tích sống
Dung tích sống có thể chia làm 3 thời kỳ cơ bản: thời kỳ tăng dung tích sống tương ứng với tăng trưởng cơ thể, thời kỳ ổn định tương ứng với giai đoạn trưởng thành và thời kỳ cuối tương ứng với sự lão hoá cơ thể.
Thời kỳ thứ nhất kéo dài từ 6 tuổi đến 19 tuổi, qua đây hàng năm dung tích sống tăng trung bình là 0,13 lít. Ở na giới thời kỳ thứ nhất cũng kéo dài từ 6 đến 19 tuổi nhưng thời kỳ này có thể chia làm hai chu kỳ nhỏ: chu kỳ thứ nhất (từ 6 tuổi đến 15 tuổi), dung tích sống của nam gần bằng dung tích sống của nữ cùng lứa tuổi đó, từ 15 tuổi bắt đầu nhảy vọt dung tích sống ở nam, tốc độ tăng dung tích sống từ 3-3,5 lần lớn hơn tốc độ tăng dung tích sống ở lứa tuổi từ 10 đến 15.
Mở đầu thời kỳ thứ hai – đó là thời kỳ ổn định dung tích sống ở nữ cũng như ở nam, được kéo dài từ tuổi 20 đến 29 – dung tích sống trung bình đạt 2,51 ở nữ và 3,71 ở nam.
Thời kỳ thứ ba của dung tích sống được bắt đầu từ tuổi 30 ở cả hai giới và kết thúc lúc già. dung tích sống giảm từ từ hàng năm trung bình 0,015l ở nữ và 0,03l ở nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *