Cách khâu vết thương

      No Comments on Cách khâu vết thương
Nếu có thể được, bơm rửa vết thương với nước chín bằng một bơm tiêm hoặc quả bóng bóp.
Bất cứ mảnh chất bẩn nào còn sót lại trong vết thương cũng có thể gây ra nhiễm khuẩn.
Đừng bao giờ đắp phân súc vật hay phân người hoặc bùn lên vết thương. Những thứ này gây nhiễm khuẩn nguy hiểm, ví dụ như uốn ván.
Đừng bao giờ bôi cồn, rượu cồn i-ốt, hoặc mê-thi-ô-lat trực tiếp lên vết thương, làm như thế sẽ chỉ làm tổn thương cơ (bắp thịt) và lâu khỏi.
Vết rách rộng: làm thế nào để đóng nó lại
Một vết rách mới mà thật sạch, sẽ khỏi nhanh hơn nếu bạn kéo các mép sát lại với nhau để vết rách được kín.
Chỉ đóng kín một vết rách sâu, nếu tất cả những điều sau đây là đúng:
Vết rách không để lâu quá 12 giờ;
Vết rách phải thật sạch sẽ;
Không thể mời một cán bộ y tế đến khâu lại ngay trong ngày hôm đó.
Trước khi đóng vết rách lại, rửa thật kỹ với xà phòng và nước. Nếu có thể được, bơm rửa vết thương bằng bơm tiêm và nước Phải chắc chắn tuyệt đối là không có chất bẩn gì còn sót lại ở trong vết thương rách cả.
Có hai phương pháp để đóng một vết rách lại:
Băng bằng băng dính hình con bướm
Mũi khâu hoặc khâu bằng chỉ
Muốn xem một vết rách có cần khâu lại không, hãy nhìn xem các mép da tự nó có khép lại không. Nếu các mép khép lại khít, thường không cần khâu.
Để khâu một vết thương cần:
Luộc một chiếc kim khâu và một sợi chỉ mảnh (sợi nylon hoặc lụa là tốt nhất) trong 10 phút;
Rửa vết thương bằng nước chín và xà phòng, như đã được mô tả; 
Rửa thật kỹ tay bằng xà phòng và nước chín;
Khâu vết thương lại như thế này:
Khâu mũi thứ nhất ở quãng giữa vết rách, và buộc nó khít lại (1 và 2).
Khâu các mũi khác vừa đủ để khép kín vết rách (3).
Để các mũi khâu tại chỗ trong 6 đến 12 ngày (ở mặt 6 ngày, ở thân 8 ngày ở tay chân 12 ngày). Sau đó lấy chỉ đi: cắt sợi chỉ ở một phía của cái nút và kéo cái nút cho đến khi sợi chỉ rời ra.
Lời dặn: Chỉ khâu kín các vết rách nếu chúng thật sạch và chưa để lâu quá 12 giờ. Các vết thương cũ, bẩn, hoặc nhiễm khuẩn phải để hở. Khâu kín các vết rách có thể gây nhiễm khuẩn nguy hiểm.
Nếu vết thương đã khâu kín cho thấy có bất kì dấu hiệu nhiễm khuẩn não hãy cắt bỏ các mũi khâu đi ngay và để hở vết thương. Protein có hình dạng không gian nhất định. Sự thay đổi cách sắp xếp từng chuỗi phân tử protein riêng biệt ảnh hưởng đáng kể tới tính chất của nó.
Băng bó
Băng bó để giữ sạch vết thương. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *