Adn và số mệnh

      No Comments on Adn và số mệnh
Thì chúng chết sau ít lần phân chia hơn nhiều so với những tế bào của những người còn trẻ, điều này có nghĩa tế bào của những người già đã gần với giơi hạn Hayfick, việc có cho chúng một môi trường mới với những dưỡng chất được kiểm soát hoàn hảo cũng không kéo dài được đời sống của chúng. Tương tự, da của những con chuột già khi được ghép cho những con chuột trẻ thì vẫn tiếp tục già đi và chết theo chu trình sống của chủ thể cho. Giới hạn Hayflick có vẻ không hoàn toàn như nhau đối với tất cả các tế bào, Roy Walford của UCLA đã tiến hành những thí nghiệm về sau và cho thấy những bạch cầu có thể đạt tới giới hạn chỉ với 15 lần đến 20 lần phân chia, và những giới hạn thấp này đã thấy ở những tế bào của các con vật chết yểu như các con chuột lớn nhỏ. Để vượt qua được giới hạn Hayflick, các nhà nghiên cứu phải viện tới những điều kiện nhân tạo chưa biết trong giới tự nhiên. Tủy xương có thể rút từ những con chuột già và cấy vào các con chuột trẻ, và khi những con này già thì tủy lại được rút ra và lại được cấy tiếp. Bằng cách này những tế bào tủy đã tồn tại được 4 hoặc 5 thế hệ chuột chủ, lâu hơn nhiều so với giới hạn Hayflick. Những người đang cùng nhau thách đố đã cho biết nuôi các tế bào trong điều kiện kín, thủy tinh vẫn không phải là một nghệ thuật hoàn chỉnh, họ phỏng đoán là khi những điều kiện tốt hơn được phát triển để nuôi cấy mô thì các tế bào có thể phân chia nhiều hơn 50 lần.
Giới hạn Hayfick tác động như thế nào đến những cơ may của chúng ta sống vượt quá một tuổi nào đó? Cho dù gới hạn Hayfick thường được coi là một phát hiện bằng thực nghiệm có tầm quan trọng nhất trong nghiên cứu về lão hóa, song mối liên quan của nó với đời sống thực vẫn là điều chưa biết. Trong phòng thí nghiệm, mỗi thế hệ tế bào đều là hậu duệ của mốt số giới hạn các tế bào mẹ. Mặt khác, các bé sơ sinh không phải được sinh ra với một bộ đầy đủ các tế bào, các tế bào mới được sinh ra trong suốt cuộc đời. Tủy xương của bạn chẳng hạn, phát sinh các tế bào máu chưa trưởng thành, rồi chúng tăng trưởng thành những tế bào trưởng thành. Tại những giai đoạn phát triển sớm, và đôi khi suốt đời mỗi cơ quan có chứa một hỗn hợp các tế bào nguyên thủy, trưởng thành một phần và trưởng thành. Những tế bào trưởng thành là những tế bào đã phân hóa, khi chọn để trở thành một tế bào tim chứ không phải một tế bào dạ dày, một tế bào não chứ không phải một tế bào thận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *